Showing posts with label POWER AUTOMATE. Show all posts
Showing posts with label POWER AUTOMATE. Show all posts

12/04/2024

[POWER AUTOMATE] Instructions for sending zalo messages from Excel files

[POWER AUTOMATE] Instructions for sending zalo messages from Excel files Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách gởi tin nhắn Zalo từ phần mềm Power Automate trên Windows . [POWER AUTOMAT...

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP