Showing posts with label PDF. Show all posts
Showing posts with label PDF. Show all posts

20/03/2024

[C#] How to convert HTML to PDF in Netcore

[C#] How to convert HTML to PDF in Netcore Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi mã code HTML sang tập tin PDF file trên NET Core . [ C#...

25/11/2023

[C#] Generate PDF file use QuestPDF Lib

[C#] Generate PDF file use QuestPDF Lib Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách tạo file trực tiếp PDF trên C# , winform sử dụng thư viện QuestPDF . [C#] H...

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP