Showing posts with label DATABASE. Show all posts
Showing posts with label DATABASE. Show all posts

28/04/2024

[DATABASE] Delete account login list history on SMSS Sqlserver Management Studio

[DATABASE] Delete account login list history on SMSS Sqlserver Management Studio Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách xóa lịch sử đăng nhập trên SMSS ( Sqlserver Management Studio ) [DATABAS...

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP