Showing posts with label API. Show all posts
Showing posts with label API. Show all posts

12/04/2024

[POWER AUTOMATE] Instructions for sending zalo messages from Excel files

[POWER AUTOMATE] Instructions for sending zalo messages from Excel files Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách gởi tin nhắn Zalo từ phần mềm Power Automate trên Windows . [POWER AUTOMAT...

04/04/2024

[ANDROID] LỖ HỔNG ZERO-DAY CỦA ANDROID BỊ CÁC CÔNG TY PHÁP Y KHAI THÁC

[ANDROID] LỖ HỔNG ZERO-DAY CỦA ANDROID BỊ CÁC CÔNG TY PHÁP Y KHAI THÁC Google đã tiết lộ rằng hai lỗ hổng bảo mật Android ảnh hưởng đến điện thoại thông minh Pixel của họ đã bị các công ty pháp y khai thác một c...

23/03/2024

[ANDROID] Use Fused Location Provider Api for GPS positioning

[ANDROID] Use Fused Location Provider Api for GPS positioning Bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẽ cho các bạn sử dụng thư viện Fused Location Api trong Android để định vị kinh độ và vĩ độ bằng GPS. [AND...

21/01/2024

[C#] Use Polly library to resend http request on error

[C#] Use Polly library to resend http request on error Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình xin giới thiệu các bạn thư viện Polly , dùng để gửi lại request http api khi lỗi request xảy ra: we...

11/01/2024

[C#] Cách thanh toán qua mã vạch VietQR sử dụng payOS API

[C#] Cách thanh toán qua mã vạch VietQR sử dụng payOS API Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách tạo thanh toán hóa đơn trực tiếp qua mã vạch VietQR sử dụng payOS API . [C#...

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP