Showing posts with label ANDROID. Show all posts
Showing posts with label ANDROID. Show all posts

04/04/2024

[ANDROID] LỖ HỔNG ZERO-DAY CỦA ANDROID BỊ CÁC CÔNG TY PHÁP Y KHAI THÁC

[ANDROID] LỖ HỔNG ZERO-DAY CỦA ANDROID BỊ CÁC CÔNG TY PHÁP Y KHAI THÁC Google đã tiết lộ rằng hai lỗ hổng bảo mật Android ảnh hưởng đến điện thoại thông minh Pixel của họ đã bị các công ty pháp y khai thác một c...

23/03/2024

[ANDROID] Use Fused Location Provider Api for GPS positioning

[ANDROID] Use Fused Location Provider Api for GPS positioning Bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẽ cho các bạn sử dụng thư viện Fused Location Api trong Android để định vị kinh độ và vĩ độ bằng GPS. [AND...

14/03/2024

[TIPS] Redfinger Cloud Phone

[TIPS] Redfinger Cloud Phone Hì xin chào mọi người, ngồi làm việc lướt lướt thấy có quảng cáo ứng dụng như VPS để người dùng có thể treo và làm việc trên một máy ảo mà k...

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP