Showing posts with label DEVEXPRESS. Show all posts
Showing posts with label DEVEXPRESS. Show all posts

22/05/2024

[Visual Basic] Instructions for creating Multi Group Report automatically

[Visual Basic] Instructions for creating Multi Group Report automatically Hôm trước, mình đã có viết bài hướng dẫn các bạn tạo report tự động tham chiếu trực tiếp từ câu lệnh SQL server , hôm nay, mình tiếp tục hướ...

09/05/2024

[VISUAL BASIC] Share source code for revenue and expenditure management of Winform 3-layer model

[VISUAL BASIC] Share source code for revenue and expenditure management of Winform 3-layer model Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code quản lý thu chi đơn giản theo mô hình 3 lớp (3 tier) VB.NET winform. ...

07/05/2024

[DEVEXPRESS] How to use TreeList with Checkbox in C# Winform

[DEVEXPRESS] How to use TreeList with Checkbox in C# Winform Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn cách sử dụng Treelist với Checkbox trên Devepxress lập trình C# , Winform.   [DE...

24/04/2024

[DEVEXPRESS] Share code to create reports to print multiple invoices on XtraReport C#

[DEVEXPRESS] Share code to create reports to print multiple invoices on XtraReport C# Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code các in nhiều hóa đơn cùng một lúc trong Xtrareport Devexpress C# . ...

15/04/2024

[DEVEXPRESS] How to using HTML and CSS code viewer

[DEVEXPRESS] How to using HTML and CSS code viewer Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn cách sử dụng HTML CodeViewer và CSS CodeViewer trên Devexpress Winform ....

08/04/2024

[DEVEXPRESS] How to draw Candlestick chart in C# winform

[DEVEXPRESS] How to draw Candlestick chart in C# winform Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn vẽ biểu đồ Candlestick Chart của Devexpress C# Winform .   [DEVEXPRE...

10/03/2024

[DEVEXPRESS] How to use TreeList with Checkbox in C# Winform

[DEVEXPRESS] How to use TreeList with Checkbox in C# Winform Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn cách sử dụng Treelist với Checkbox trên Devepxress lập trình C# , Winform. [DEVEX...

16/02/2024

[DEVEXPRESS] Month Picker in Winform C#

[DEVEXPRESS] Month Picker in Winform C# Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách cấu hình thuộc tính DateEdit trên Devexpress Winform thành Month P...

27/01/2024

[DEVEXPRESS] How to make Label Report in c# winform

[DEVEXPRESS] How to make Label Report in c# winform Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code, tạo báo cáo report in tem nhãn dùng quản lý thông tin thiết bị, tài sản...

05/11/2023

[DEVEXPRESS] Download Vsix WinForms UI Templates — Early Access Preview (EAP)

[DEVEXPRESS] Download Vsix WinForms UI Templates — Early Access Preview (EAP) Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn tool Winform UI Templates - Early Access Preview (EAP) của Devexpress   [DEVEXPRESS...

31/10/2023

[DEVEXPRESS] How to MailMerge with Image in Winform C#

[DEVEXPRESS] How to MailMerge with Image in Winform C# Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng Mail Merge có kèm hình ảnh trên Devexpress C# , Winform . Dưới đây, là hìn...

19/10/2023

[C#] How To Use Object Listview in Winform

[C#] How To Use Object Listview in Winform Trên bộ công cụ của Winform, có cung cấp cho chúng ta ListView. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn thêm button hay hình ảnh, check box hoặc định...

16/10/2023

[VB.NET] Extract Text From Image Use Emgu CV

[VB.NET] Extract Text From Image Use Emgu CV Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện OCR để lấy chữ trong ảnh trong bộ thư viện Emgu CV , Cái này thường được sử dụng để các...

02/10/2023

[SOFTWARE] Download software Devexpress 19.2.5 Active Full Version

[SOFTWARE] Download software Devexpress 19.2.5 Active Full Version Bài viết hôm nay, mình xin chia sẽ đến các bạn phần mềm Devexpress 19.2.5 Full Active cho Visual Studio 2019 lập trình Winform. [SOFTWARE]...

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP