Showing posts with label NUGET. Show all posts
Showing posts with label NUGET. Show all posts

20/03/2024

[C#] How to convert HTML to PDF in Netcore

[C#] How to convert HTML to PDF in Netcore Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi mã code HTML sang tập tin PDF file trên NET Core . [ C#...

16/03/2024

[C#] How to make chat with Gemini AI Google Winform

[C#] How to make chat with Gemini AI Google Winform Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách kết nối trò chuyện Chat Gemini AI Google bằng C# , Winform . [C#]...

21/02/2024

[C#] Show log to console Winform

[C#] Show log to console Winform Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn sử dụng Serialog để show log ra Richtextbox giống trên console windows . [C#] H...

11/01/2024

[C#] Cách thanh toán qua mã vạch VietQR sử dụng payOS API

[C#] Cách thanh toán qua mã vạch VietQR sử dụng payOS API Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách tạo thanh toán hóa đơn trực tiếp qua mã vạch VietQR sử dụng payOS API . [C#...

23/11/2023

[C#] How to make Appbar in windows

[C#] How to make Appbar in windows Xin chào, các bạn bài viết hôm nay mình hướng dẫn cách viết ứng dụng Dock giao diện trên Windows giống Taskbar C# . [C#] Hướng dẫn tạo ứng...

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP