Showing posts with label PROGRAM. Show all posts
Showing posts with label PROGRAM. Show all posts

11/03/2024

[C++] Malware development lecture 1B

[C++] Malware development lecture 1B Hi mọi người, ngồi tìm hiểu về việc viết chương trình độc hại thì mình tìm thấy một bài giảng này cũng khá hay, nhưng với những thứ mình tìm...

04/03/2024

[PROGRAM] Automatically retrieve company information from a number of sites

[PROGRAM] Automatically retrieve company information from a number of sites Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tool tải thông tin công ty từ 1 số trang phổ biến hiện nay. Chức năng sẽ được update cho đến khi hoàn thành...

08/01/2024

[SOFTWARE] Actived Sublime Text 4 version 4107

[SOFTWARE] Actived Sublime Text 4 version 4107 Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Actived Sublimet Text 4 , phiên bản hiện tại mình đang sử dụng là 4107 . ...

05/11/2023

[UPDATE] PROGRAMMER POSTED HUNG.PRO.VN

[UPDATE] PROGRAMMER POSTED HUNG.PRO.VN Cùng như những chương trình trước và không có gì thay đổi ở phiên bản này, mình chỉ thay đổi logo và những thứ phụ để tối ưu tốt nhất cho mọ...

19/10/2023

[C#] How To Use Object Listview in Winform

[C#] How To Use Object Listview in Winform Trên bộ công cụ của Winform, có cung cấp cho chúng ta ListView. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn thêm button hay hình ảnh, check box hoặc định...

16/10/2023

[VB.NET] Extract Text From Image Use Emgu CV

[VB.NET] Extract Text From Image Use Emgu CV Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện OCR để lấy chữ trong ảnh trong bộ thư viện Emgu CV , Cái này thường được sử dụng để các...

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP