Showing posts with label DEVEXPRESS. Show all posts
Showing posts with label DEVEXPRESS. Show all posts

22/05/2024

[Visual Basic] Instructions for creating Multi Group Report automatically

[Visual Basic] Instructions for creating Multi Group Report automatically Hôm trước, mình đã có viết bài hướng dẫn các bạn tạo report tự động tham chiếu trực tiếp từ câu lệnh SQL server , hôm nay, mình tiếp tục hướ...

09/05/2024

[VISUAL BASIC] Share source code for revenue and expenditure management of Winform 3-layer model

[VISUAL BASIC] Share source code for revenue and expenditure management of Winform 3-layer model Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code quản lý thu chi đơn giản theo mô hình 3 lớp (3 tier) VB.NET winform. ...

07/05/2024

[DEVEXPRESS] How to use TreeList with Checkbox in C# Winform

[DEVEXPRESS] How to use TreeList with Checkbox in C# Winform Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn cách sử dụng Treelist với Checkbox trên Devepxress lập trình C# , Winform.   [DE...

24/04/2024

[DEVEXPRESS] Share code to create reports to print multiple invoices on XtraReport C#

[DEVEXPRESS] Share code to create reports to print multiple invoices on XtraReport C# Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code các in nhiều hóa đơn cùng một lúc trong Xtrareport Devexpress C# . ...

15/04/2024

[DEVEXPRESS] How to using HTML and CSS code viewer

[DEVEXPRESS] How to using HTML and CSS code viewer Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn cách sử dụng HTML CodeViewer và CSS CodeViewer trên Devexpress Winform ....

08/04/2024

[DEVEXPRESS] How to draw Candlestick chart in C# winform

[DEVEXPRESS] How to draw Candlestick chart in C# winform Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn vẽ biểu đồ Candlestick Chart của Devexpress C# Winform .   [DEVEXPRE...

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP