Showing posts with label CPP. Show all posts
Showing posts with label CPP. Show all posts

20/04/2024

.NET – What is POCO?

.NET – What is POCO? POCO – viết tắt của Plain Old CLR Object , hoặc Plain Old C# Object , Plain Old C++ Object ,… là một thuật ngữ này bắt nguồn từ POJO (Plain ...

18/03/2024

[C++] Date And Time

[C++] Date And Time Hi mọi người, hôm nay minh sẽ hướng dẫn các bạn các hàm dữ liệu của ngày tháng trong C++ Thư viện chuẩn C++ ( C++ Standard Library ) khô...

11/03/2024

[C++] Malware development lecture 1B

[C++] Malware development lecture 1B Hi mọi người, ngồi tìm hiểu về việc viết chương trình độc hại thì mình tìm thấy một bài giảng này cũng khá hay, nhưng với những thứ mình tìm...

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP