04/06/2024

[VISUAL BASIC] Get Facebook Image By Token

[VISUAL BASIC] Get Facebook Image By Token
Hi mọi người, hôm nay mình chia sẽ lại cách để người dùng facebook có thể lấy ảnh đại diện của facebook để thêm vào trang website một cách nhanh nhất mà không cần phải lo cập nhật thay đổi thông tin ảnh đại diện trên website/blog thường xuyên nữa, chỉ cần bạn thay đổi hình ảnh trên facebook là nó sẽ tự động cập nhật trên website/blog ngay lập tức.
Public Class Form1
  Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
    Try
      Form2.PictureBox1.ImageLocation = ("https://graph.facebook.com/me/picture?width=220&height=220&access_token=" & TextBox1.Text)
      Form2.Show()
    Catch ex As Exception
      'MsgBox("Unable to load data from ""Facebook""! The app will automatically reload", MsgBoxStyle.Exclamation, "Notify")
    End Try
  End Sub
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Try
      Form2.PictureBox1.ImageLocation = ("https://graph.facebook.com/me/picture?width=220&height=220&access_token=" & TextBox1.Text)
      Form2.Show()
    Catch ex As Exception
      'MsgBox("Unable to load data from ""Facebook""! ỨThe app will automatically reload, MsgBoxStyle.Exclamation, "Notify")
    End Try
  End Sub
End Class

VIDEO DEMO:

Hoặc mọi người có thể sữ dụng cách đơn giản khác mà không cần phải GET TOKEN của tài khoản mà chỉ cần bỏ ID USER vào là thành công.
PictureBox1.ImageLocation = "http://graph.facebook.com/ my id /picture?type=square"

Các bạn chỉ cần thay MY ID phía trong đoạn code là ok rồi nhé mọi người.
Chúc các bạn thành công với thủ thuật đơn giản này.

1 comment:

 1. tip này có lâu rồi a, mà có nhiều cách để lấy avatar a.

  ReplyDelete

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP