11/06/2024

[VISUAL BASIC] FADE EFFECT WHEN EXITING THE PROGRAM

Hi mọi người, ngồi vọc code và tìm hiểu hiệu ứng cho chương trình khi mỡ lên và tắt chương trình thì mình thấy có hiệu ứng này cũng khá hay, để giúp anh em coder tạo cho ứng dụng một nét riêng khi người dùng sữ dụng thấy có nhiều thứ hay ho ở chương trình.
[VISUAL BASIC] FADE EFFECT WHEN EXITING THE PROGRAM
Với thủ thuật này mọi người chỉ cần để đoạn code ở dữ kiện mình muốn nó hiển thì là được nhé mọi người, đoạn code hoàn toàn đơn giản chứ không phức tạp gì
[VISUAL BASIC] FADE EFFECT WHEN EXITING THE PROGRAM

Bước 1: mọi người imports điều kiện này vào.
Imports System.Threading

Bước 2: bây giờ là phần đơn giản nhất, bỏ đoạn code bên dưới vào nới mà bạn muốn hiệu ứng đó hiển thị.
 Dim hungfade As Integer = 0

 For hungfade = 100 To 5 Step -10
   Me.Opacity = hungfade / 95.0
   Me.Refresh()
   Thread.Sleep(100)
 Next hungfade 

 Me.Close()

Như vậy đã hoàn thành rồi nhé mọi người.
Chúc mọi người thành công với thủ thuật trên.

3 comments:

 1. a chưa cập nhật demo, tối về a sẽ cập nhật demo và link tải để test thử e nhé <3

  ReplyDelete

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP